Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Dolné Pohronie  - Gemer  - Hont  - Horehronie - Šariš - Spiš
CHKO Požana

STARÁ HUTAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Stará Huta község a Javorie hegység lábánál fekszik. A község csöndes, erdőkkel körülvett helyen fekszik, amelyet főleg a hétvégi házak tulajdonosai kedvelnek. Stará Huta az itt létesült üveggyár melletti településként keletkezett. Első említése 1740-ből származik. A lakosság nagyrészt az üveggyárban dolgozott, később pedig földműveléssel és pásztorkodással foglalkozott. A község domináns épülete a Szűz Mária római katolikus templom (1812-1817). A templomot a 2. világháború idején légiakna találat érte, amelynek következtében részlegesen megsérült. A templom a belsejének és külsejének teljes felújítása után 2003. október 23-án Eduard Kojnok püspök által felszentelésre került. A templomtól nem messze áll az újonnan épült ravatalozó. Stará Huta szülötte Jozef František Kunik (1911-1974) gyermek- és ifjúsági irodalommal foglakozó író.

Anglický preklad komentára
The village Stará Huta is situated at the foot of Javorie Mts. It is a quite small village surrounded by forests, favourite mainly among cottagers. Stará Huta originated as glassworks with nearby settlement. The first mention is from the year 1740. Most of the dwellers lived on glassmaking and later on agriculture and a pasturage. Dominant of the village is the Roman-Catholic church of Virgin Mary (1812 – 1817). During the Second World War it was partly damaged by air bomb. After complete refashion of the interior and exterior it was highly consecrated by the Father Bishop Eduard Kojnok on the 26th October 2003. Near the church there is a new mourning house. Native of Stará Huta is a children’s and youth book writer Jozef František Kunik (1911 - 1974).

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Stará Huta befindet sich am Fuss des Gebirges Javorie. Es ist ein ruhiges Dorf, das von Wäldern umgegeben und vor allen unter der Berghütteninhabern beliebt ist. Stará Huta entstand als eine Glashütte und eine Ansiedlung daneben. Die erste Erwähnung ist aus dem Jahre 1740. Die überwiegende Mehrheit der Bewohner beschäftigte sich ursprünglich mit der Glasherstellung, später mit der Landwirtschaft oder mit der Hirtenschaft. Die Dominante der Gemeinde ist die römisch-katholische Kirche der Hl. Jungfrau Maria (1812 – 1817). Während des II. Weltkrieges wurde sie durch eine Luftmine teilweise beschädigt. Nach einer kompletten Renovierung des Interieurs und des Exterieurs wurde sie vom Bischof Eduard Kojnok am 26. Oktober 2003 feierlich geweiht. Unweit der Kirche steht das neue Trauerhaus. Aus Stará Huta stammt František Kuník (1911 – 1974), ein Schriftsteller für Kinder und Jugend.Print/Tlači