Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Dolné Pohronie  - Gemer  - Hont  - Horehronie - Šariš - Spiš
CHKO Poľana

OSRBLIEHistória a súčasnosť


Uprostred majestátnych hôr Veporských vrchov a Poľany sa v úzkej kotline rozprestiera malebná obec Osrblie. Začiatky histórie obce siahajú do 2. polovice 15. storočia a sú späté s ťažbou železnej rudy. Táto sa udržala až do 19. storočia. Pamiatkou na významnú železiarsku históriu obce sú zvyšky vysokej pece vykurovanej dreveným uhlím z roku 1795 v lokalite Tri Vody. Sakrálnou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie, prestavaný v roku 1935 zo staršieho sakrálneho objektu. Návštevníkov určite zaujme aj pôvodná ľudová architektúra v podobe malebných dreveníc. Novodobú históriu obce reprezentuje populárny biatlonový šport, ktorý má u v Osrblí trvalé miesto a podporu všetkých obyvateľov. Ubytovanie je možné priamo v areáli biatlonu v hoteli Biatlon. V roku 1996 zasiahla obec obrovská veterná smršť, ktorá spôsobila obrovské škody na okolitých lesoch a majetkoch. Na pamiatku a ochranu pred ničivou silou prírody postavili členovia hasičského zboru kríž na vrchu Štompová skala.

Print/Tlačiť