Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Dolné Pohronie  - Gemer  - Hont  - Horehronie - Šariš - Spiš
CHKO Poľana

HRIŇOVÁHistória a súčasnosť


V minulosti Hriňová ako súčasť Detvy patrila pod neďaleké sídlo vígľašského panstva. V roku 1881 sa od Detvy oddelila a dostala názov Nová Obec. Úradne sa Hriňová od Detvy osamostatnila 21.10.1890, kedy získala dekrét obce. Štatút mesta získala 1.1.1989. V súčasnosti má 8160 obyvateľov. Mesto leží v nadm. výške od 490 do 1458 m, 30 km východne od Zvolena. Väčšinu osídlenia tvoria typické Hriňovské lazy. Dominantou územia je Poľana s výškou 1458 m, ktorá bola vyhlásená za chránenú krajinnú oblasť s biosferickou rezerváciou UNESCO. Súčasťou Hriňovej sú dve vodné nádrže, z ktorých jedna je s pitnou vodou. Pre kultúrne vyžitie občanov je v mestskom kultúrnom stredisku zriadené kino. Tu majú občania možnosť navštevovať vystúpenia detí zo ZUŠ, divadelný súbor Valentín a spevácke zbory (mestský, cirkevný, detský, folklórny – Hriňovčan a detský folklórny súbor Vrchárik). Každoročne v júni sa v našom meste koná Petropavlovský jarmok s ukážkami folklóru a posledná januárová sobota patrí furmanskej súťaži ťažných koní. Dodržujú sa tu aj ľudové tradície, ako stavanie májov, pochovávanie basy, oslava troch kráľov, vianočné a veľkonočné zvyky, či chodenie s Dorotou.

Print/Tlačiť