Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Dolné Pohronie  - Gemer  - Hont  - Horehronie - Šariš - Spiš
CHKO Požana

DRÁBSKOVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Drábsko kisközség a Vrchy nevű hegyvidéki térségben található, a Breznót Hriňovával összekötő út mellett. a falu a környező hegyekben és völgyekben fekszik, és kisebb települések és tanyák alkotják. A község első említése 1566-ból származik. A lakosság földműveléssel és erdei munkákkal foglalkozott, amely megélhetőségi forrás még a mai napig is túlsúlyban van. A környékbeli hegyvidéki falvakhoz hasonlóan Drábskoban is főleg a festőien szép környezetben gyönyörködhetünk és figyelemreméltóak a népi építészet jó állapotban fennmaradt épületei. Főleg Kysuca településen csodálhatjuk meg a népi házakat, ahol fennmaradt az eredeti faházakból álló beépítés, amelyek között domináns helyet foglal el a kis harangláb. A régi faházakhoz újakat építenek, amelyeket üdülési célokra használnak. Szép, fából készült népi házak láthatók Skálnik községrészben és benn a községben is. Sedmák községrészben, a Márk udvarban (Marekov dvor) van szálláslehetőség, lovaglás, agroturisztika. Szállást magánházaknál is találunk.

Anglický preklad komentára
Small village Drábsko is situated in high-perched area called Vrchy, on the road connecting Brezno with Hrinova. It is spreading on surrounding hills and valleys as settlements and mountain fields. The first mention comes from 1566. Inhabitants worked in agriculture and in the woods and this way of life dominates here also at present time. Similarly to other mountain villages, Drabsko is interesting mainly for picturesque virgin nature and well preserved folk architecture, too. You can admire it in Kysuca settlement, where there is build-up area with original wooden cottages and small bell house dominating there. New wooden cottages are growing next to the old ones, used mainly as recreation houses and cottages. Nice wooden folk houses are to find in Skalnik and in the village itself as well. In Sedmak part there are accommodation, horse riding and agro-tourism possibilities on Mark’s yard. Accommodation is also available in privacy.

Nemecký preklad komentára
Die kleine Gemeinde Drábsko liegt im hoch gelegenen Gebiet, das Vrchy (Berge) genannt wird, am Weg, der die Städte Brezno und Hriňová verbindet. Sie erstreckt sich auf Hügeln und in Tälern in der Form von Ansiedlungen und Weileranwesen. Die erste Erwähnung ist aus dem Jahre 1566. Die Bewohner ernährten sich mit der Landwirtschaft und mit der Arbeit im Wald und diese Form der Beschäftigung herrscht bis heute vor. Genauso wie andere Bergdörfer in der Umgebung ist Drábsko vor allem mit seiner malerischen Natur und mit der erhaltenen Volksarchitektur interessant. Die Architektur kann man vor allem in der Siedlung Kysuca bewundern, wo die ursprüngliche Bebauung der hölzernen Häuser erhalten ist. Diesem Ortsteil dominiert ein kleiner Glockenturm. Zu den alten Häusern kommen heutzutage neue, die als Erholungshäuser und –hütten dienen. Schöne hölzerne Volkshäuser finden Sie auch im Ortsteil Skálnik und auch gleich in der Gemeinde. Im Ortsteil Sedmák gibt es Unterkunfts-, Reit- und Agrotouristikmöglichkeiten bei Marekov dvor. Unterkunftsmöglichkeiten gibt es auch in privaten Häusern.

Print/Tlači