Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Dolné Pohronie  - Gemer  - Hont  - Horehronie - Šariš - Spiš
CHKO Poľana

DETVAHistória a súčasnosť


Detva je centrom jedného z najsvojráznejších regiónov Slovenska. Leží na južných svahoch Poľany, v srdci Slovenska. Vyniká príťažlivou podhorskou krajinou a bohatými tradíciami ľudovej kultúry. Členitá krajina Detvy je pozostatkom sopečnej činnosti Poľany (1458 m.n.m.). Zaujímavé skalné útvary Kaľamárka, Chrapková, Melichova skala, Malčekova skala a Ježová sú prírodnými pozoruhodnosťami kraja a zároveň miestami obľúbených cyklotrás, turistických vychádzok či objektami skalolezcov. Typické lazy a usadlosti dokumentujúr rozptýlený spôsob osídlenia a pre návštevníka sú skutočnými oázami ticha a pokoja. Detva mala kedysi poľnohospodársky charakter. V roku 1787 tu bola založená prvá bryndziareň na Slovensku. Dominantou historického centra je klasicistický kostol sv. Františka z Assisi. Pohľady do histórie a života Detvy ponúkajú expozície Podpolianskeho múzea, pamätné miesta a lokality, ale aj zvyky a podujatia organizované v priebehu roka. Predmetom stáleho obdivu je svojrázna ľudová kultúra Detvy. V jej bohatých prejavoch uchovávaných z generácie na generáciu nachádzame dotyky s minulosťou, obdivujeme originalitu a tvorivosť Detvanov. K najpozoruhodnejším dielam miestnych ľudových umelcov patria výšivky, ľudové kroje, z predmetov pastierskej kultúry najmä črpáky, fujary a valašky. Jedinečnou galériou majstrovstva detvianskej drevorezby sú drevené vyrezávané kríže pri cestách, náhrobné kríže na cintoríne a v historickom centre mesta dve maľované vstupné brány domov. Mimoriadne pôsobivé a atraktívne sú folklórne prejavy Detvy, najmä ľudová hudba, spev a tanec. Detvania sú obdivuhodnými interpretmi folklóru. Už štyri desaťročia je Detva a jej prírodný amfiteáter miestom organizovania veľmi úspešného medzinárodného podujatia Folklórnych slávností pod Poľanou, ktoré sú stále viac vyhľadávanými sviatkami tradičnej ľudovej kultúry nielen u nás doma, ale aj v zahraničí.

Print/Tlačiť